Mô tả: SOI GAME MORTAL KOMBAT & BÍ ẨN ĐÒN KẾT LIỄU BỊ GIẤU KÍN NHIỀU NĂM —————————————————————- Script: Anh Duy Editor: …

source