Gog Galaxy link: https://www.gog.com/game/mortal_kombat_4

Хамтран ажилагч интрогоор ханган бавагч:
http://bit.ly/3sfF7mJ
Сэтгэлд таарсан интрогоо сонго.

Channel-ийн үйл ажилгааг дэмжихийг хүсвэл
Хаан Банкны тоот дансанд Donation илгээн үү?
Данс: 5041 3755 45 Гансүх Бат-Эрдэнэ.

Twitter: https://twitter.com/ProScaNvenger follow хийгээрэй

Intagram: https://www.instagram.com/baterdene_gansukh/ follow хийгээрэй

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/216868488760801/

Subscribe дархаа мартваа.

source