SUBSCRIBE πŸ‘‰πŸ½πŸ‘‰πŸΎπŸ‘‰πŸΏ https://bit.ly/306mKTj
Mortal Kombat 11 Ultimate Official Rain Gameplay Trailer Reaction

Timestamps Listed Below:πŸ‘‡πŸ½πŸ‘‡πŸΏπŸ‘‡πŸΎ

—-Join the TCNFam —-
πŸ”΅ Subscribed? No! πŸ‘‰πŸ½ https://bit.ly/306mKTj
πŸ”΅ Video Requests For the Hardcore #TCNFAM Patreon πŸ‘‰πŸΏ https://bit.ly/308F8Lm
πŸ”΅ TCN Emotes & Badges!πŸ‘‰πŸΎ https://bit.ly/2VWuPuv

—- Contact Us—-
πŸ”΄ Twitter πŸ‘‰πŸ½πŸ‘‰πŸΎπŸ‘‰πŸΏ https://twitter.com/TheCyberNerds
πŸ”΄ Instagram πŸ‘‰πŸ½πŸ‘‰πŸΎπŸ‘‰πŸΏ https://www.instagram.com/thecybernerds/
πŸ”΄ TCN Discord πŸ‘‰πŸ½πŸ‘‰πŸΎπŸ‘‰πŸΏ https://discordapp.com/invite/dbHP7YE

Raven
🟑 https://www.instagram.com/geeksensei/
πŸ”΅ https://twitter.com/GeekSensei
πŸ”΄ https://www.twitch.tv/geeksensei/

Joe
🟑 https://www.twitch.tv/jicanwin
πŸ”΅ https://twitter.com/Jicanwin
πŸ”΄ https://www.instagram.com/jicanwin

Sam
🟑 https://www.twitch.tv/mrblitztek
πŸ”΅ https://www.instagram.com/mrblitztek/
πŸ”΄ https://twitter.com/MrBlitztek

—VIDEO INFO—
Run dat ting back: 05:25

For more Videos like this see this playlist πŸ‘‰πŸ½πŸ‘‰πŸΎπŸ‘‰πŸΏ: https://bit.ly/2EyZTtv

Our Set-up
Lights: https://amzn.to/2HxgYCm
Camera: https://amzn.to/2ZuV4WD
Mics: https://amzn.to/2Zx3sVD
https://amzn.to/2KZpBYH

#MKUltimate #KombatPack2 #MK11

source